AkMonData

Purpose:

 

Enter:

AkMonData <event_name>

Where:

 

Example:

 

Notes:

 

See Also: